FinnischFinnisch

Finnisch

Kulttuurituotannon opinnot Ludwigsburgissa

Kulttuurituotannon ylemmän korkeakoulututkinnon opinnot käynnistyivät Ludwigsburgissa, Baden-Württembergin osavaltiossa vuonna 1990. Kulttuurituotannon oppilaitos Ludwigsburgissa on siten yksi ensimmäisistä kulttuurituotannon opintoja tarjoavista yliopistoista Saksassa. (Yksityiskohtaisempi, saksankielinen informaatio oppilaitoksen historiasta löytyy tästä.) Tänään oppilaitoksen opetustarjonta jakaantuu pääasiassa kolmeen kokonaisuuteen:


1.
”Kulttuurintutkimuksen ja kulttuurituotannon”

”Kulttuurintutkimuksen ja kulttuurituotannon” maisteriopinnot kattavat keskeisen osan alaan liittyviä kursseja. Oman laajan yhteisverkostonsa kautta Ludwigsburgin oppilaitos tarjoaa huomattavan määrän työharjoittelumahdollisuuksia opiskelijoille. Opintojen aloittamisen edellytyksenä on aiemmin suoritettuja opintoja esim. kulttuurintutkimuksen tai talous- ja hallintotieteiden aloilta. Opinnot alkavat vuosittain syksyllä. Opintojen kesto on neljä lukukautta. Tutkintonimike on Taiteen Maisteri (MA). Hakuaika opintoihin on maaliskuusta kesäkuun puoleenväliin. Tarkempaa tietoja (saksaksi) löytyy täältä.


2. ”Kulttuurituotannon”

"Kulttuurituotannon” erikoistumisopintoja tarjotaan kulttuurialalla työskenteleville toimijoille, jotka haluavat syventää osaamistaan ja saada päivitettyä tietoa alan kehitysnäkymistä. Opetustarjonta käsittää perjantaisin ja lauantaisin järjestettäviä seminaareja. Kunkin opiskelijan kanssa sovitaan henkilökohtaisesti tämän opintoihin kuuluvat seminaarit. Opintosuoritustodistuksen saamisen edellytyksenä on osallistuminen tiettyyn määrään seminaareja sekä kirjallinen kuulustelu, joka järjestetään opintojen päättyessä. Yksittäisiin seminaareihin ilmoittautuminen ei edellytä opiskelijaksi kirjautumista Ludwigsburgin korkeakouluun. Lisätietoa (saksaksi) järjestettävistä seminaareista täältä.


3.
Kulttuurituotannon oppilaitos

Kulttuurituotannon oppilaitos tarjoaa halukkaiden käyttöön myös tutkimuksellista apua sekä ammatillista konsultointia. Opettajat ja opiskelijat työskentelevät yhdessä erilaisissa kulttuurialan projekteissa pyrkien löytämään käytännön toiminnan kehittämistä edistäviä vastauksia ja ratkaisemaan esille nousseita ongelmia. Myös maisteritutkintoon sisältyvät lopputyöt ovat luonteeltaan työelämälähtöisiä ja käytäntöpohjaisia. Oppilaitoksen molemmat professorit toimivat oppilaitokselle laadittujen väitöskirjojen ohjaajina, mikä antaa mahdollisuuden yhdistää työelämälähtöisyyden ja tieteellisen tutkimustiedon hyödyntämisen. Lisätietoa (saksan kielellä) mahdollisuudesta suorittaa tohtoritutkinto oppilaitoksessa täältä.

Contact

PH Ludwigsburg

Institut für Kulturmanagement

Reutealle 46

D-71634 Ludwigsburg

 

Telefon: 0049-(0)7141/140-411

E-Mail: kulturmanagement@ph-ludwigsburg.de